Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Omala S4 WE
Dầu Bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp
cao cấp:
- Tính năng bảo vệ tuyệt hảo và bền bỉ
- Tiết kiệm năng lượng
- Ứng dụng trong truyền động trục vít


Shell Omala S4 WE là dầu bánh răng truyền động trục vít công nghiệp gốc tổng hợp cao
cấp, chịu tải cao được pha chế từ dầu gốc polyalkylene glycol và các phụ gia được lựa
chọn đặc biệt. Dầu này đem lại tính năng bôi trơn vượt trội trong điều kiện vận hành khắc
nghiệt, bao gồm nâng hiệu quả năng lượng, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ mặt cao.
Các loại dầu và dầu nhờn khác