Các loại dầu và dầu nhờn | Mỡ công nghiệp
Shell Gadus S3 V220C
Mỡ cao cấp chịu cực áp đa dụng:
- Bảo vệ nhiều hơn
- Nhiệt độ cao
- Phức hợp Lithium đỏ
Shell Gadus S3 T100
Mỡ Cao cấp Đa công dụng:
- Bảo vệ Tăng cường
- Nhiệt độ Cực cao
- Polyurea
Shell Gadus S2 V220AD
Mỡ đa dụng chất lượng cao chứa phụ gia rắn:
- Chịu tải nặng
- Chịu nước
- Lithium Calcium
Shell Gadus S2 V220AC
Mỡ chịu cực áp đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ thinh cậy
- Chịu nước
- Red Lithium Calcium
Shell Gadus S2 V220
Mỡ chịu cực áp Đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ tin cậy
- Đa dụng
- Lithium
Shell Gadus S2 V100
Mỡ đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ tinh cậy
- Đa dụng
- Lithium
Shell Gadus S2 U1000D
Mỡ ổ trượt chịu tải nặng chất lượng cao:
- Chịu tải nặng
- Chịu nhiệt độ cao
- Đất xét
Shell Gadus S2 OGH
Mỡ dây cáp và bánh răng hở chất lượng cao:
- Chống mài mòn tốt
- Chịu nhiệt độ cao
- Đất sét
Shell Gadus S2 A320
Mỡ chịu cực áp đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ tin cậy
- Chịu nước
- Calcium
Shell Gadus S5 T100
Advanced Multipurpose Grease:
- Long Life
- Extreme Temperature
- Polyurea
Shell Gadus S3 V460D
Premium multi-purpose heavy duty grease with solids:
- Heavy Duty Protection
- High Temperature
- Lithium Complex
Shell Gadus S3 T150J
Premium Quality Industrial Bearing Greases:
- Extra Protection
- Extreme Temperature
- Polyurea
Shell Gadus S2 U460L 2
Mỡ đa dụng chất lượng cao chịu tải nặng:
- Chịu tảu nặng
- Nhiệt độ cao
- Đất xét
Shell Gadus S2 U460A 2
Mỡ hiệu suất cao cho ngành công nghiệp nặng:
-  Chịu tải nặng
- Chống nước
- Lithium Calcium