Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu bánh răng
Shell Omala S2 G
Dầu Bánh răng công nghiệp:
- Tính năng bảo vệ tuyệt hảo
- Dùng trong các ứng dụng chuẩn

Shell Omala S4 GX
Dầu Bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp
cao cấp:
- Tính năng bảo vệ tuyệt hảo
- Tuổi thọ cao hơn
- Các ứng dụng đặt biệt

Shell Omala S4 WE
Dầu Bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp
cao cấp:
- Tính năng bảo vệ tuyệt hảo và bền bỉ
- Tiết kiệm năng lượng
- Ứng dụng trong truyền động trục vít