Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu truyền nhiệt
Shell Heat Transfer Oil S2
Dầu truyền nhiệt chất lượng cao:
- Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng
- Hiệu suất hệ thống
- Chống mài mòn