Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu cách điện
Shell Diala S2 ZX-A
Dầu cách điện có ức chế ôxy hóa được sử dụng cho máy biến thế và thiết bị điện
- Tính năng tin cậy
- Đạt tiêu chuẩn ASTM D3487