Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu rãnh trượt
Shell Tonna S2 M
Dầu rãnh trượt máy công cụ:
- Dễ tách nước khỏi dầu cắt gọt kim loại pha nước
- Kết dính tốt ở rãnh trượt
- Đặc tính chịu ma sát tốt
- Tính năng chống mài mòn tốt
- Đặc tính chống ăn mòn ưu việt