Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp:

- Tính năng tin cậy

- Tương thích với phần lớn các môi chất lạnh tiêu chuẩn


Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V là dầu làm lạnh tổng hợp gốc benzen ankyl hóa. Dầu này
mang đến giải pháp thông dụng cho nhu cầu bôi trơn của phần lớn máy nén lạnh và
tương thích với các môi chất lạnh phổ biến ngoại trừ các chất HFC.
Các loại dầu và dầu nhờn khác