Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp: 
- Tính năng tin cậy
- Tương thích với phần lớn môi chất lạnh tiêu chuẩn

Shell Refrigeration S4 FR-F là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester.
Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác
Các loại dầu và dầu nhờn khác